Anser du att vår release-information når rätt person i din organisation?
Om inte, vänligen be rätt person kontakta oss.


Är du som systemansvarig medveten om vad vi har för förväntningar på dig?
Vet du hur och till vem du förväntas vidarebefordra informationen?Vilken typ av information gällande ny release vill du se mer av och varför?
Hur hög relevans har innehållet i vår release-information för er organisation idag?
1=väldigt låg 5=väldigt hög
Hur kan vi öka relevansen i vår information för att bättre motsvara din yrkesrolls/organisations behov?
I vilket format önskar du få information om innehåll i ny release?
 
Deltagare
Förnamn
Efternamn
E-Mail
Organisation
Titel
Jag godkänner att ni sparar mina uppgifter